Warning: Undefined array key "send_form" in /usr/home/jas-medica/domains/jasmedica.pl/public_html/index.php on line 14 Jasmedica - specjalistyczna przychodnia lekarska.
FILM PROMOCYJNY
SKIEROWANIE NA BADANIE

BADANIA PRENATALNE

I badanie prenatalne (pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży)

Badanie ultrasonograficzne między 11-14 tygodniem ciąży oraz ocena ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowej u płodu wykonywane jest zgodnie z zasadami Fetal Medicine Foundation. Ryzyko wystąpienia nieprawidłowości chromosomowych określane jest na podstawie licencjonowanego programu. Oceniana jest przezierność karku (NT), kość nosowa (NB), przepływ w zastawce trójdzielnej i przewodzie żylnym.

Celem tego badania jest wykluczenie wad rozwojowych płodu, oraz określenie ryzyka wystąpienia wad genetycznych u płodu np. zespołu Downa, Edwardsa, Patau'a. Oceny dokonujemy w oparciu o ultrasonograficzne markery wad genetycznych takich jak:

 • przezierność karkowa - NT. Efekt przezierności karkowej spowodowany jest nagromadzeniem się płynu pod skórą szyi płodu. Najlepiej obserwowany w badaniu ultrasonograficznym między 11 a 14 tygodniem ciąży, gdy długość ciemieniowo-siedzeniowa płodu waha się od 45 mm do 84 mm. Nieprawidłowe wartości tego parametru sugerują możliwość wystąpienia wad genetycznych u płodu.
 • ocena profilu płodu i uwidocznienie kości nosowej. U płodów z wadami genetycznymi np. z zespołem Downa nie rozwija się kość nosowa. Marker ten przydatny jest w badaniu USG w drugim trymestrze ciąży.
 • ocena fali przepływu w przewodzie żylnym DV. Przewód żylny to naczynie prowadzące utlenowaną krew z żyły pępowinowej do płodu. Pod koniec pierwszego trymestru ciąży u około 90% płodów z wadami genetycznymi przepływ w przewodzie żylnym jest nieprawidłowy.
 • ocena spektrum przepływu przez zastawkę trójdzielną TV. Zastawka trójdzielna znajduje się między prawym przedsionkiem a prawą komorą serca. Pod koniec pierwszego trymestru ciąży u 65% płodów z wadami genetycznymi występuje nieprawidłowość przepływu polegająca na niedomykalności zastawki trójdzielnej.

Ponadto w trakcie badania ultrasonograficznego oceniamy anatomię płodu: jego czaszkę, budowę mózgu, lokalizację serca i jego czynność, ściany powłok brzusznych, położenie żołądka, pęcherz moczowy płodu, kręgosłup, kończyny górne i dolne oraz kosmówkę.

II badanie prenatalne (pomiędzy 18 a 23 tygodniem ciąży)

Jest to najlepszy okres ciąży, dla zobrazowania ultrasonograficznego płodu, dając możliwość wykrycia lub wykluczenia wad rozwojowych płodu. W trakcie badania oceniamy:

 • serce, jego anatomię i czynność,
 • twarz - profil, oczodoły, kości nosa, ewentualną ocenę podniebienia i wargi górnej,
 • mózgowie - komory, sploty naczyniówkowe, tylny dół czaszki, móżdżek,
 • ciągłość kręgosłupa,
 • kończyny płodu, kości długie,
 • klatka piersiowa, serce - wielkość, położenie, prawidłowy obraz czterech jam, częstość i miarowość,
 • narządy jamy brzusznej (żołądek, jelita, nerki, pęcherz moczowy, ciągłość przepony),
 • ciągłość powłok jamy brzusznej,
 • przyczep brzuszny i łożyskowy pępowiny,
 • lokalizację łożyska,
 • ilość wód płodowych,
 • płeć dziecka (ocena zewnętrznych narządów płciowych).

Za pomocą tego badania możliwe jest wykrycie około 95% wad rozwojowych u płodu.
Rozwój biometryczny określamy na podstawie dokonanych pomiarów:

 • wymiaru dwuciemieniowego główki,
 • obwodu główki,
 • pomiaru średnicy brzuszka,
 • pomiaru kości długich - kości udowej oraz kości ramiennej.

W oparciu o dokonane, pomiary oprogramowanie aparatu USG oblicza wagę płodu. Oceniamy lokalizację łożyska i sznur pępowinowy - liczbę naczyń pępowiny oraz objętość płynu owodniowego. Nieprawidłowość dotycząca położenia, wielkości, budowy lub rytmu serca jest wskazaniem do badania kardiologicznego płodu w ośrodku referencyjnym.

III badanie prenatalne (pomiędzy 28 a 32 tygodniem ciąży)

Badanie w III trymestrze ciąży wykonywane dla określenia rozwoju biometrycznego płodu i oceny jego dobrostanu. W miarę możliwości analizujemy anatomię płodu. Z pomiarów przeprowadzanych w tym czasie istotne znaczenie ma przewidywana masa płodu, która obliczona może być według różnych algorytmów. Niedowaga lub nadmierny wzrost płodu wskazuje na patologię rozwoju ciąży oraz choroby jej towarzyszące, warunkując dalsze postępowanie położnicze. Oceniamy również dojrzałość łożyska.

Badanie dopplerowskie przepływów w tętnicy pępowinowej, tętnicy środkowej mózgu i tętnicach macicznych pozwala na określenie dobrostanu płodu oraz ocenę ryzyka patologicznego rozwoju ciąży.

Warunku refundowania badania przez NFZ

Wskazania do przeprowadzenia badania refundowanego przez NFZ:

 • Wiek matki powyżej 35 lat
 • Wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka
 • Stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka
 • Stwierdzenie znacznie zwiększonego ryzyka urodzenie dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikowo
 • Stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania usg i/lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu

Aby móc skorzystać z prawa do bezpłatnego badania refundowanego przez NFZ należy otrzymać skierowanie od lekarza prowadzącego ciążę.