FILM PROMOCYJNY
SKIEROWANIE NA BADANIE

POŁOŻNA

Poniedziałki i czwartki 7:00-17:00
środa 7:30-12:00
Po odbiór wyniku z cytologii (z numerem wykonania cytologii) zapraszamy w poniedziałki i czwartki od 7:00-17:00